’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Chri­sti­an­sen, sport­s­chef i Randers FC

Piotr er en målsco­rer, der uan­set klub og adres­se al­tid har la­vet man­ge mål

Net­op far­lig­he­den for­an må­let er og­så no­get, der glæ­der ch­eft ræ­ner Co­lin Todd.

» Vi har væ­ret på ud­kig ef­ter en ty­pisk cen­ter­forward, og det har vi få­et i Piotr. Han er me­get ung, men al­li­ge­vel for­holds­vis er­fa­ren. Han har ev­ner­ne til at po­si­tio­ne­re sig i de om­rå­der, hvor der kan op­stå store må­l­chan­cer, og det er jo den ev­ne, vi har væ­ret ude eft er. Hans mål­sta­ti­stik vi­ser i hvert fald, at han har kva­li­te­ten som af­slut­ter. «

Piotr Parzyszek fi k sit gen­nem­brud i De Gra­af­schap i Hol­land. Her blev det til 29 mål i 52 kam­pe. I 2014 hen­te­de Charlton At­hle­tic ham, men her kneb det med spil­le­ti­den. Parzyszek blev der­for ud­le­jet til Sint- Tru­i­den i den næst­bed­ste bel­gi­ske ræk­ke. Her blev det til 12 mål i 31 kam­pe.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.