ERFYRSTER

Men gør det al­li­ge­vel – og Re­al Madrid kan ik­ke

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Ny i Bar­ce­lo­na: Aleix Vi­dal fra Se­vil­la. Fo­to: AFP Ny i Re­al Madrid: Da­ni­lo fra Po­r­to. Fo­to: Reu­ters

TORS­DAG 30. JULI 2015

Cri­sti­a­no Ro­nal­do ( for­re­st) og Ser­gio Ra­mos har beg­ge væ­ret spe­ku­le­ret væk fra Re­al Madrid i det­te trans­fer­vin­due. Det ser dog ud til, at beg­ge spil­le­re bli­ver i ’ kon­ge­klub­ben’. Fo­to: EPA

Bar­ce­lo­nas ma­na­ger, Lu­is En­rique ( tv.), har få­et de spil­le­re, han har pe­get på før den­ne sæ­son, mens Re­al Madrids ma­na­ger, Ra­fa Be­ni­tez ( th.), end ik­ke er sik­ker på at kun­ne be­hol­de de ek­si­ste­ren­de stjer­ner i trup­pen. Fo­to: AFP, EPA

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.