DA­GENS VIN­DER

BT - - NYHEDER - Til­lyk­ke!

Met­te Kudsk Mad­sen er vin­der af BTs fo­to­kon­kur­ren­ce d. 29 juli. Her ses hen­des mand Sø­ren Mad­sen ( 44) og de­res to døtre, Ca­mil­la På 10 ( t. v.) og Ce­ci­lie på 16 ( t. h).

Bil­le­det er fra ubå­ds­mu­se­et U- Boot- Mu­se­um Fe­h­marn på den nordty ske ø Fe­mern. » Det var rig­tig in­ter­es­sant at se ubå­den. Jeg tror må­ske, at luft en der­ne­de gjor­de os lidt skø­re. Men sjovt var det, « for­tæl­ler Met­te Kudsk Mad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.