Sny­des for fradrag

BT - - NYHEDER -

Ejer du en lej­lig­hed el­ler et par­cel­hus, gi­ver bo­li­gjo­b­ord­nin­gen mu­lig­hed for at få op til 15.000 kr . i per­son­ligt skat­te­fradrag, hvis din bo­lig skal renove­res. Der­i­mod må an­dels­ha­ve­re se langt eft er fradra­get, hvis renove­rin­gen gæl­der en yd­re ved­li­ge­hol­del­se. Det skri­ver Po­li­ti­ken. Det er uri­me­lig for­skel­s­be­hand­ling, me­ner lands­for­mand Hans Erik Lund fra An­dels­bo­lig­for­e­nin­ger­nes Fæl­les­re­præ­sen­ta­tion.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.