Ulov­lig pris­aft ale i net­s­hops

BT - - NYHEDER -

Det er gan­ske al­min­de­ligt, at dan­ske net­bu­tik­ker bli­ver mødt af pro­du­cen­ter, der kræ­ver, at de­res pro­duk­ter bli­ver solgt til be­stem­te pri­ser. Det skri­ver Bør­sen. En stikprø­ve blandt 63 med­lem­mer af For­e­nin­gen for Dansk Internet Han­del ( FDIH) vi­ser, at 31 pro­cent har op­le­vet at pro­du­cen­ter el­ler le­ve­ran­dø­rer kræ­ver mind­ste­pri­ser hos net­bu­tik­ker­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.