SÅ­DAN UND­GÅR DU IDEN­TI­TET­STY­VE­RI

BT - - NYHEDER - KIL­DE: GJEN­SI­DI­GE FOR­SIK­RING

Hav ik­ke et bil­le­de af dit NemID lig­gen­de på te­le­fo­nen – det er bå­de ulov­ligt og øger ri­si­ko­en for iden­ti­tet­sty­ve­ri, hvis din te­le­fon med mo­bil­bank bli­ver stjå­let Op­be­var ik­ke nøg­ler og iden­ti­fi­ka­tion med adres­se sam­men. Det gør det let­te­re for ty­ven at be­gå ind­brud, hvis han får de to ting ser­ve­ret sam­men Op­be­var kun få kort i din pung. Jo fle­re kort en tyv kan kom­me i be­sid­del­se af, des let­te­re bli­ver det at mis­bru­ge din iden­ti­tet Pas på din pin­ko­de. Fem pro­cent op­be­va­rer pin­ko­de til be­ta­lings­kort i pun­gen. Det gør det ek­stremt let for ty­ven at mis­bru­ge dit be­ta­lings­kort.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.