OND­SKA­BENS TRIO

BT - - NYHEDER -

Osama bin La­den

var sau­di­a­ra­bi­sk ter­r­o­rist og grund­læg­ge­ren af det mi­li­tan­te sun­ni- is­la­mi­sti­ske ter­r­or­net­værk al- Qa­e­da, der har stå­et bag fl ere store ter­r­orak­tio­ner bl. a. ter­r­or­an­gre­bet 11. sep­tem­ber 2001. Osama bin La­den blev 2. maj 2011 om nat­ten, lo­kal tid, dræbt un­der en hem­me­lig ope­ra­tion, ud­ført af 24 eli­te­sol­da­ter fra Navy SE­ALs eli­te­en­hed.

Mul­lah Omar

var le­de­ren af det af­g­han­ske Ta­le­ban, og var Af­g­ha­ni­stans statsover­ho­ved fra 1996 til 2001. Han har holdt sig skjult si­den USAs in­va­sion af Af­g­ha­ni­stan i 2001 og er eft er­søgt af de ame­ri­kan­ske myn­dig­he­der i for­bin­del­se med, at han og hans Ta­le­ban- or­ga­ni­sa­tion har gi­vet ly til Osama bin La­den.

Abu Ba­kr al- Bag­h­da­di

er den sel­v­ud­valg­te le­der af Is­la­misk Stat og om­ta­les af si­ne til­hæn­ge­re som ka­lif ( sta­to­ver­ho­ved) af Is­la­misk Stat, en mi­li­tant, sun­ni­is­la­mi­ske ter­r­or­grup­pe, der ope­re­rer i nu­væ­ren­de Sy­ri­en og Irak.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.