DA­GENS LE­DER

BT - - DEBAT -

Jeg har ba­re fulgt reg­ler­ne « Ven­stres for­svars­mi­ni­ster Carl Holst trak en af de klas­si­ske und­skyld­nin­ger, da han skul­le for­kla­re, hvor­for han bå­de skal ha­ve løn som for­svars­mi­ni­ster og fra sit tid­li­ge­re job som for­mand for Re­gion Syd­dan­mark.

Sa­gen er den, at den ny­til­t­rå­d­te mi­ni­ster har få­et et så­kaldt ef­ter­ve­der­lag på 833.040 kr. fra sit tid­li­ge­re job. Det har Vej­le Amts Fol­ke­blad af­dæk­ket. Iføl­ge Carl Holst er pen­ge­ne en del af løn­nen for hans vir­ke som en drift ig re­gions­rå­ds­for­mand. HAN HAR RET i, at reg­ler­ne er fulgt. Men Ven­stre- man­den klem­mer sig gen­nem et hul i loven, mens pen­ge­ne tril­ler ned i lom­men på ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.