BLÅ BOG: PE­TER CHRI­STEN­SEN ( V)

BT - - NYHEDER -

Født 23. april 1975 Ud­dan­net elek­tri­ker Med­lem af Ven­stre si­den 1992 Fol­ke­tings­med­lem 20012015 Po­li­tisk ord­fø­rer 2009- 2011 Skat­te­mi­ni­ster marts- ok­to­ber 2011 Fi­nansord­fø­rer 2011- 2015 Skilt fra si­ne to døtres mor i 2012 I et for­hold med den kon­ser­va­ti­ve Josefine Ko­fo­ed

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.