Dræb­te be­røm­mel­sen Amy Wi­ne­hou­se?

BT - - DEBAT -

’ Amy’ er en do­ku­men­tar om den nu af­dø­de bri­ti­ske san­ge­r­in­de Amy Wi­ne­hou­se. Da stjer­nen var på top­pen af sin po­pu­la­ri­tet, fyld­te al­ko­hol­mis­bru­get og de per­son­li­ge for­hold slad­der­s­pal­ter­ne. Be­røm­mel­sens pris skul­le vi­se sig at væ­re stor for den gen­re­for­ny­en­de mu­si­ker, som dø­de i en al­der af 27 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.