Er det okay at gi­ve en to- årig pi­ge biki­ni på?

BT - - DEBAT - På fa­ce­book . com/ ditbt kl. 22.44 VIL BA­RE LIG­NE SIN MOR På fa­ce­book . com/ ditbt kl. 23.07 OVERSEKSUALISERET På fa­ce­book . com/ ditbt kl. 02.10 SØR­GE­LI­GE VOKS­NE På fa­ce­book . com/ ditbt kl. 7.47 BØRN ER IK­KE VOKS­NE På fa­ce­book . com/ ditbt kl. 0

Nej, det seksu­a­li­se­rer bar­net

Ja,

børn vil ger­ne lig­ne for­æl­dre­ne

4.685 stem­mer på bt. dk

SYG TAN­KE­GANG

Lou­i­se Ce­ci­lie

Selv­føl­ge­lig er det okay. Folk, der me­ner, der er no­get po­r­no­gra­fi sk over en lil­le pi­ge i biki­ni, har en syg tan­ke­gang.

Hel­le Hansen

Selv­føl­ge­lig vil dat­te­ren ha­ve en biki­ni på li­ge­som sin mor, det er der da in­tet galt i.

Ste­en L. Sø­ren­sen- Møl­gaard

Hvor­for er det nød­ven­digt med top og biki­ni­bund? Kan de ik­ke ba­re få nog­le un­der­buk­ser og en trø­je på – for ik­ke at fryse el­ler bli­ve solskol­det? Og uden trø­je, hvis vej­ret er til det? Er sam­fun­det ble­vet så overseksualiseret?

Con­nie Hø­eg

Små pi­ger vil lig­ne vok­se – så en­kelt er det. Og det er kun nog­le voks­ne, der tæn­ker på sex i den for­bin­del­se – og det er sør­ge­ligt.

Na­tasha Lindblad

Nu be­hø­ver det jo alt­så ik­ke væ­re for­di voks­ne tæn­ker ’ sex’, ba­re for­di man ik­ke sy­nes, det er sødt, at små børn skal lig­ne voks­ne.

Mi­chel­la Culm­see Mår­tens­son

Min dat­ter får ik­ke biki­ni på, da det er to­talt for­kert at sig­na­le­re over­for min dat­ter, at hun har no­get, hun skal skju­le.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.