Po­li­ti­ke­re føl­ger ba­re reg­ler­ne

BT - - DEBAT -

På Chri­sti­ans­borg er det en yn­det be­skæft igel­se at gram­se til sig. Når po­li­ti­ker­ne mø­der kri­tik, er sva­ret ens­ly­den­de: ’ Vi føl­ger ba­re reg­ler­ne.’ (...) Det hø­rer in­gen ste­der hjem­me, at der kan sco­res eft er­ve­der­lag, og­så selv om man har få­et an­det ar­bej­de. Det er og­så svært at for­stå, at po­li­ti­ker­ne til­la­der sig at fast­sæt­te en pen­sions­al­der på 67 år, mens de selv kan gå på pen­sion al­le­re­de som 60- åri­ge.

Mail: bt- de­bat@ bt. dk Tlf.: 33 75 72 71 ( hver­da­ge kl. 11- 14)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.