Sam­men­hol­det er tru­et

BT - - DEBAT -

Val­get den 18. ju­ni vi­ste os, at der er et ’ dem og os’, og det er som be­kendt især kom­met som en over­ra­skel­se for me­nings­dan­ner­ne og ana­ly­ti­ker­ne i ho­ved­sta­den. Val­get var en pro­test, som vi bli­ver nødt til at for­hol­de os til, for­di det tru­er det na­tio­na­le sam­men­hold, som er en for­ud­sæt­ning for den fæl­les lov­giv­ning, der hol­der os sam­men.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.