Så­dan har Vim­mer det nu

BT - - NYHEDER - Vim­mer blev slæbt ef­ter et DSB tog. Sop­hie Katrine Dür­r­feld sodr@ bt. dk Fo­to: Scan­pix

Det er nu tre da­ge si­den, Sonja Sø­ren­sens hund Vim­mer blev truk­ket eft er et S- tog fra Grøn­dal Sta­tion i den kø­ben­havn­ske by­del Van­lø­se. Det vi­des end­nu ik­ke, om han over­le­ver.

Snart fem år gam­le Vim­mer hav­de dybe rift er og blød­te me­get, da han blev fun­det på skin­ner­ne tirs­dag eft er­mid­dag.

Vim­mer har si­den væ­ret ind­lagt på Fre­de­riks­berg Dy­re­ho­spi­tal, og det vi­des end­nu ik­ke, om han kla­rer den.

» Læ­gen for­tal­te, at han hav­de haft ham ude for at gå. Men det var Vim­mer ik­ke i stand til, « si­ger 66- åri­ge Sonja Sø­ren­sen, der sta­dig er me­get cho­ke­ret over ulyk­ken.

Det var be­gyndt at reg­ne, der­for vil­le Sonja Sø­ren­sen ta­ge to­get hjem, men den lil­le hund kom ik­ke med, før dø­re­ne luk­ke­de sam­men om hund­es­noren. Vim­mer blev slæbt eft er to­get og røg fl ere gan­ge ind i to­get og ned i be­to­nen, ind­til snoren knæk­ke­de og Vim­mer lan­de­de på skin­ner­ne bag to­get. Hår­dest ser det ud til at væ­re gå­et ud over Vim­mers ben, men om­fan­get af de in­dre læ­sio­ner er end­nu ukendt, for­tæl­ler Sonja Sø­ren­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.