Bø­der er ik­ke nok til at sik­re vej­ar­bej­de­re

BT - - NYHEDER - Ras­mus Walt­her Jen­sen Ber­ling­s­ke Nyheds­bu­reau

Ha­stig­heds­be­græns­nin­ger og dob­belt bø­de­straf for fart­for­se­el­ser skal få bi­li­ster til at sagt­ne far­ten for ik­ke at ud­sæt­te vej­ar­bej­de­re for fa­re.

Men bø­der er ik­ke nok, hvis man skal vin­de bi­li­ster­nes respekt for fart­græn­ser­ne ved vej­ar­bej­der­ne, ly­der det fra bran­che­fæl­les­ska­bet Dan­ske An­lægs­en­tre­pre­nø­rer.

Ons­dag blev 1.635 bi­li­ster fan­get i fo­to­fæl­den, da Nord­s­jæl­lands Po­li­ti i fem ti­mer blitze­de fart­syn­de­re på en stræk­ning med vej­ar­bej­de.

» Over 1.600 bi­li­ster på fem ti­mer er selv­føl­ge­lig helt uac­cep­ta­belt, « si­ger bran­che­di­rek­tør Ni­els Ni­el­sen.

Fo­to: Pre­ben Mad­sen

Vej­ar­bej­der­ne har et far­ligt job, for­di bi­li­ster­ne blæ­ser på ha­stig­heds­be­græns­nin­ger­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.