Er det her dit hjem - så pas på!

BT - - NYHEDER -

Vi­ser bil­le­det her din spi­sestue med di­ne møb­ler? Så bør du kon­tak­te Syd- og Søn­derjyl­lands Po­li­ti, der un­der eft er­forsk­nin­gen af en sag om de­sig­ner- ind­brud har fun­det fo­to­et ved en ransag­ning. Po­li­ti­et har en mi­stan­ke om, at bil­le­det en­ten er ta­get på et ger­nings­sted, el­ler at det er hen­tet ind fra ek­sem­pel­vis en ejen­doms­mæg­le­ran­non­ce, for­di en tyv plan­læg­ger at be­gå ind­brud der. Bor du i hu­set el­ler ken­der du eje­ren, kan po­li­ti­et kon­tak­tes på 114.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.