Bel­gisk øl­fest til eft er­å­ret

BT - - NYHEDER -

Den dan­ske som­mer har væ­ret våd på den ke­de­li­ge må­de. Til gen­gæld bli­ver eft er­å­ret vå­dt på en sjove­re må­de, når der fra 7. til 19. sep­tem­ber bli­ver sat fo­kus på bel­gisk kva­li­tetsøl ved en ræk­ke ar­ran­ge­men­ter og smag­nin­ger rundt om­kring i Dan­mark. Det er blandt an­dre Flan­derns turist­myn­dig­he­der og en ræk­ke dan­ske øl- en­tu­si­a­ster, der står bag.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.