Borups for­lo­ve­des sid­ste far­vel

BT - - NYHEDER - MIN­DES Ma­ria Christine Mad­sen ma­ma@ bt. dk To­bi­as Tho­ma­sen to­th@ bt. dk

Branka Sta­men­ko­vic lag­de ons­dag et min­de­op­slag op på Fa­ce­book for at ære sin for­lo­ve­de, Chri­sti­an Borup:

’ Hen­rik Chi­sti­an Borup Jakob­sen den store dan­ske astro­log og den mest ge­ne­rø­se og el­ske­li­ge mand, dø­de klok­ken 03.25 den 29. juli 2015, ef­ter to års kamp med tarm­kræft,’ skri­ver hun.

Sam­ti­dig fik hun og­så gi­vet sit sid­ste far­vel:

’ Han ef­ter­la­der mig med de mest vi­dun­der­li­ge min­der til at hol­de mig varm på de en­som­me da­ge, der kom­mer, hvil­ket jeg er evigt tak­nem­me­lig for. Far­vel, min el­ske­de... til vi ses igen,’ skri­ver Branka Sta­men­ko­vic.

En sid­ste hil­sen

På Chri­sti­an Borups Fa­ce­book­si­de har man­ge dan­ske­re be­nyt­tet mu­lig­he­den til at gi­ve de­res sid­ste hil­sen til astro­lo­gen:

’ Din store vi­den og ind­sigt i astro­lo­gi­ens ver­den in­spi­re­re­de mig dybt. En stor TAK til dig for det, som du gav til mig og man­ge an­dre. Hvil i fred,’ skri­ver Dor­te Linde Jar­ding. Og San­ne Thu­ra Bro­der­sen skri­ver føl­gen­de:

’ Kæ­re Chri­sti­an, du har væ­ret en le­de­stjer­ne i man­ge år. Vi ses på den an­den si­de. Mi­ne tan­ker går til di­ne nær­me­ste.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.