Skat­te­fi f fi k Ap­ple til Vi­borg

BT - - NYHEDER -

Bå­de Skat og sta­ten tog usæd­van­li­ge skridt for at sik­re, at Ap­ple pla­ce­re­de et nyt da­ta­cen­ter i Vi­borg til en vær­di af 6,3 mil­li­ar­der kr., skri­ver Bør­sen. Moms­chef Sten Kri­sten­sen, re­vi­sions­sel­ska­bet BDO, si­ger: » Der er åben­bart en po­li­tisk in­ter­es­se, som gør, at em­beds­vær­ket må­ske er vil­ligt til at bø­je reg­ler­ne en ek­stra gang for at til­træk­ke en af ver­dens stør­ste da­ta­pro­du­cen­ter. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.