Trak pi­sto­ler mod chi­ka­ne- bi­list

BT - - NYHEDER -

Et æg­te­par fi k tors­dag mid­dag en stor for­skræk­kel­se på Vest­mo­tor­vej­en ved Sla­gel­se, da en per­son i en an­den bil tru­e­de dem med en splat­ter­pi­stol. Det op­ly­ser Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti.

Kort eft er klok­ken 12 så æg­te­par­ret, at bi­len for­an dem slin­gre­de frem og tilbage mel­lem mo­tor­ve­jens to vogn­ba­ner. Æg­te­par­ret blev usik­re og be­slut­te­de sig der­for for at over­ha­le bi­len.

Det var fø­re­ren af den slin­gren­de bil til­sy­ne­la­den­de ik­ke til­freds med. Per­so­nen valg­te at true æg­te­par­ret med en splat­ter­pi­stol gen­nem vin­du­et. Her­eft er kør­te fø­re­ren igen ind for­an æg­te­par­ret og be­gynd­te at slin­gre. » De bli­ver selv­føl­ge­lig ham­ren­de ban­ge og rin­ger til os. Man kan jo ik­ke se for­skel på en splat­ter­pi­stol og en ægte pi­stol, « si­ger vagt­chef Ehm Chri­sten­sen fra Sydsjæl­lands og Lol­land- Falsters Po­li­ti til BT.

Mens vagt­che­fen sta­dig hav­de det skræm­te æg­te­par i rø­ret, dre­je­de ger­nings­man­den af ved Sla­gel­se. Her var en snar­rå­dig pa­trul­je­vogn klar til at føl­ge eft er.

Her­eft er kun­ne pa­trulj­en an­hol­de ger­nings­man­den ved McDo­nald’s. En an­hol­del­se, der in­de­bar, at pa­trulj­en af sik­ker­heds­hen­syn var nødt til at træk­ke de­res tje­ne­stepi­sto­ler, for­di ger­nings­man­den var be­væb­net.

Ger­nings­man­den kan nu se frem til at bli­ve sig­tet for trus­ler, der kan gi­ve op til to års fængsel.

Det kan væ­re svært at se for­skel på en rig­tig pi­stol og en så­kaldt splat­ter­pi­stol, som et æg­te­par blev tru­et med i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.