Fa­ce­book- over­skud skrum­per

BT - - NYHEDER -

Fa­ce­book off ent­lig­gjor­de i går et regn­skab med et over­skud på 715 mio. dol­lar eft er skat i årets an­det kvar­tal - et fald på ni pro­cent sam­men­lig­net med sid­ste år. Fal­det skyl­des dog, at Fa­ce­book ak­tu­elt smi­der mil­li­ar­der af dol­lar eft er in­ve­ste­rin­ger, der skal sik­re, at det so­ci­a­le me­die og­så i frem­ti­den er ver­dens stør­ste.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.