Tom Cru­i­se

BT - - TV- GUIDE -

I den fjer­de film i Mis­sion Im­pos­sib­le- se­ri­en kæm­per Et­han Hunt og hans nye team mod uret for at op­spo­re den far­li­ge ter­r­o­rist Hen­dri­cks, der har få­et ad­gang til rus­si­ske atom­vå­ben og har pla­ner om at lan­ce­re et an­greb mod USA.

Tea­mets for­søg på at stop­pe ham i Kreml en­der ka­ta­stro­falt med en eks­plo­sion, som vol­der stor ska­de. Ef­ter­som IMF er in­vol­ve­ret i eks­plo­sio­nen, tvin­ges den ame­ri­kan­ske præ­si­dent til at af­skæ­re al­le bånd til or­ga­ni­sa­tio­nen. Et­han og hans team for­føl­ger imid­ler­tid ufortrø­de­nt Hen­dri­cks for at und­gå Tred­je Ver­denskrig.

TV3 SØN­DAG 21.00 ’ MIS­SION IM­POS­SIB­LE - GHOST PROTOCOL’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.