Cat Pe­op­le

BT - - TV- GUIDE -

Ire­na ned­stam­mer fra en sær­lig ra­ce af kat­te­men­ne­sker. Den smuk­ke un­ge kvin­de er sta­dig jom­fru, for hvis hun har sex, vil hun for­vand­le sig til en sort pan­ter - og for at bli­ve til men­ne­ske igen, er hun nødt til at dræ­be.

Da Ire­na fo­rel­sker sig i Oli­ver, der ar­bej­der i den lo­ka­le zoo­lo­gi­ske ha­ve, kæm­per hun imod si­ne fø­lel­ser. For hvad vil der ske, hvis hun gi­ver sig hen til ham? David Bowie hit­te­de med ti­tel­me­lo­di­en i 1982.

DR3 MANDAG 22.00 ’ CAT PE­OP­LE’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.