Par­løb igen­nem Frankrig

BT - - TV- GUIDE -

Tag med et højst uma­ge par på et ut­ra­di­tio­nelt ro­ad­trip. Jør­gen Leth har in­vi­te­ret Hans Pil­gaard på en per­son­lig tur gen­nem sit el­ske­de Frankrig, og de­res rej­se sam­men be­gyn­der i by­er­nes by, Pa­ris.

Her vi­ser Jør­gen Hans sit ynd- lings­kvar­ter Saint- Ger­main­des- Prés, hvor han al­tid bor, når han er i Pa­ris. De skal på shop­ping i Jør­gens ynd­lings­bu­tik, Gi­o­r­gio Ar­ma­ni, ha­ve læk­ker mad på Mi­che­lin­re­stau­ran­ten Aux Char­pen­ti­ers og drinks med Jør­gens un­ge hai­ti­ske exks­kæ­re­ste Dor­o­t­hie. De to her­rer ken­der ik­ke hin­an­den på for­hånd, men ly­sten til et nær­me­re be­kendt­skab bli­ver hur­tigt vakt hos Hans. TV2 FRI TORS­DAG 20.40 ’ MIT FRANKRIG’

Her in­tro­du­ce­rer Jør­gen Leth sin eks- kæ­re­ste Dor­o­t­hie for sin rej­se­fæl­le Hans Pil­gaard. Tu­ren går igen­nem det Frankrig, som Jør­gen ken­der så godt og så ger­ne vil vi­se frem. Fo­to: Sø­ren

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.