Bos­ni­ens lækre køk­ken

BT - - TV- GUIDE -

Den­ne gang rej­ser An­ne og An­ders med den 31- åri­ge Mirza Cir­ki­nagic tilbage til hans hjem­land, Bos­ni­enHer­ce­g­ovi­na i 20- året for kri­gens af­slut­ning. Mirza ta­ger DR- vær­ter­ne An­ne og An­ders med til Sa­ra­je­vo og op til on­k­lens hyt­te i bjer­ge­ne, hvor fa­mi­li­en in­vi­te­rer til tra­di­tio­nel mid­dag med lam og pat­te­gris på spid og stærkt kry­dre­de sim­re­ret­ter. Mirza og hans kæ­re­ste ta­ger dem og­så med til kyst­by­en Du­brov­nik i Kro­a­tien, hvor de skal plan­læg­ge de­res bryl­lup. DR2 LØR­DAG 20,00 ’ AN­NE OG AN­DERS - TILBAGE TIL RØD­DER­NE’

An­ne og An­ders hjem­me hos Mirza i Bos­ni­en- Her­ce­g­ovi­na.

Fo­to: DR2

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.