Svøm­ning i Rusland

BT - - TV- GUIDE -

VM i svøm­ning bli­ver sendt di­rek­te fra Ka­zan Are­na Sta­di­um, Rusland.

Dan­mark har go­de svøm­me­tra­di­tio­ner, og stil­ler op med en ræk­ke svøm­me­re i top­form og am­bi­tio­ner om me­dal­jer. Blandt de dan­ske del­ta­gen­de svøm­me­re er Per­nil­le Blu­me, Mie Ø. Ni­el­sen, Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen, Je­a­net­te Ot­te­sen ( fo­to), Lot­te Fri­is og Vik­tor Bro­mer. Svøm­mer­ne er ud­ta­get af Dansk Svøm­me­u­ni­on, der har en am­bi­tion om, at Dan­mark vin­der fem me­dal­jer. Pro­gram­mets kom­men­ta­to­rer er Mi­cha­el Stær­ke og Met­te Ja­cob­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.