Fri leg og sang

BT - - TV -

Den­ne uges gæ­ster til at im­pro­vi­se­re og mi­me er ko­mi­ker­ne Car­sten Bang og Jo­nas Sch­midt, og de vil bli­ve ud­for­dret på bå­de sangstem­me og de­res egen­ska­ber som di­ri­gen­ter! De får sel­skab af pro­gram­mets fa­ste trup, An­dreas Bo, Ni­els Ol­sen, Chri­sti­an Fuh­len­dor­ff og Li­se Baa­strup. Alt­sam­men er uden ma­nuskript el­ler aft alt spil.

Rundt på gul­vet TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.