Lo­gik og mu­sik

DA­GENS TIP søn­dag

BT - - TV -

Den ord­g­la­de kon­tor­funk­tio­nær Bet­ti­na, be­slags­me­den Jes­per, hånd­bold­spil­le­ren Chri­sti­na og com­pu­ter­nør­den Teis skal hol­de ho­ve­d­et koldt. For hvor­dan dan­ner man ord og tæl­ler se­kun­der på sam­me tid? Hvem kob­ler hur­tigst ord og billeder i en lo­gi­kop­ga­ve? Og hvor gen­ken­de­li­ge er fi lm­te­ma­er af­spil­let i nye ver­sio­ner? Kon­ge­ri­gets klo­ge­ste DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.