BIF un­der pres

BT - - TV -

I Alka Su­per­liga­ens 3. spil­ler­un­de ta­ger Brøndby imod Ho­bro. Beg­ge mand­ska­ber er kom­met skidt fra start og står så­le­des uden po­int før da­gens op­gør. Vær­ter­ne har især skuff et stort med ne­der­lag til AGF og OB, mens gæ­ster­ne har tabt til OB og AaB. Der­for er det to hold, der har hårdt brug for at kom­me på tav­len i bund­bra­get i Brøndby. Fod­bold TV3+: 17.00

Do Doug­las Qu­aid er træt af sit tri­vi­el­let i i ll f fa­briksjobb og drøm­mer om at bli­ve hem­me­lig agent. Der­for op­sø­ger han fi rma­et Recall, der til­by­der si­ne kun­der at im­plan­te­re fal­ske erin­drin­ger om det liv, de ger­ne vil ha­ve haft . Un­der be­hand­lin­gen går no­get dog galt, og da Doug­las våg­ner, må han ta­ge fl ug­ten fra po­li­ti­et og ved ik­ke læn­ge­re, hvem der er ven­ner og fj en­der. Men hvad er drøm, og hvad er vir­ke­lig­hed? To­tal Recall TV 2: 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.