Fisk i driv­hu­set

DA­GENS TIP mandag

BT - - TV -

Hvad har et akva­ri­um at gø­re med en køk­ken­ha­ve? Det spørgs­mål sø­ger Tho­mas Her­man og Ma­rie Hertz svar på i en byha­ve ved Carls­berg- bryg­ge­ri­er­ne. Her svøm­mer fi sk rundt i mid­ten af et driv­hus, og de sør­ger for bå­de at van­de og gø­de al­le de grønt­sa­ger, som gror der. Og Ma­rie læ­rer Tho­mas at la­ve et mi­ni­driv­hus til vin­du­eskar­men. Dyrk, høst, spis DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.