Fest i Re­bild

DA­GENS TIP tirs­dag

BT - - TV -

Eft er et stort for­ar­bej­de lyk­ke­des det sid­ste år for 17- åri­ge Jes­per Sø­ren­sen at sam­le si­ne ven­ner fra he­le Eu­ro­pa til et træf i Dan­mark. De li­der al­le af den sjæld­ne syg­dom pro­ge­ria, og TV 2 var med, da 15 børn og un­ge fra ot­te lan­de an­kom til Re­bild sam­men med de­res for­æl­dre og sø­sken­de for at hol­de et frik­var­ter fra syg­dom­men. Jes­pers store ... TV 2: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.