Kamp om øk­se

DA­GENS TIP ons­dag

BT - - TV -

Pro­gram­met er sta­dig i Ny­borg, hvor vært Met­te Bluh­me Rieck ta­ger en tur rundt i by­en og får hi­sto­ri­en om by­ens sta­tus som kon­fe­ren­ce­by – og så ryk­ker hun di­rek­te i fængsel. Den­ne gang kæm­per op­kø­ber­ne blandt an­det om en akva­rel ma­let af stor­fyrstin­de Ol­ga og en fl ere tu­sind år gam­mel ste­nøk­se fun­det i den fyn­s­ke muld. Guld i køb­stæ­der­ne DR1: 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.