Team Lars i form

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

Pro­gram­met, hvor du kan få afl øb for al din op­ho­be­de sport­svi­den. I den­ne ud­ga­ve har hold­kap­ta­jn Lars Chri­sti­an­sen sat et hold be­stå­en­de af Tri­ne Ni­el­sen ( hånd­bold) og Hel­ge Vam­men ( gym­na­stik). Men hold­kap­ta­jn Ni­clas Jen­sen ( fod­bold) gi­ver sig ik­ke uden kamp og stil­ler op med Si­mo­ne Chri­sten­sen ( BMX) og Ni­co­lai Iversen ( ba­sket­ball). Sport­squizzen TV 2: 21.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.