’’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Stå­le Sol­bak­ken, om An­dreas Cor­ne­li­us

Han har en smer­te­tær­skel, som an­dre kun kan drøm­me om. Han er jo la­vet af gra­nit

San­tan­der. Men det er ik­ke no­get, der be­kym­rer Cor­ne­li­us syn­der­ligt.

» Jeg er ik­ke så nervøs for kon­kur­ren­cen. Jeg kon­cen­trer mig om mig selv. Hvis jeg ram­mer mit top­ni­veau, gi­ver det lidt sig selv, sy­nes jeg. Så læn­ge jeg kon­cen­tre­rer mig om at for­bed­re mig og hol­der fo­kus, så er

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.