Vil bli­ve i Mainz trods Brønd­byryg­ter

Niki Zim­ling har igen få­et chan­cen i sin ty ske klub og er indstil­let på at kæm­pe for sin plads på hol­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jep­pe Hel­kov jhe@ sporten. dk

Den tid­li­ge­re dan­ske lands­holds­spil­ler Niki Zim­ling har læn­ge væ­ret ude i kul­den i sin ty ske klub Mainz. I sid­ste sæ­son var han le­jet ud til Ajax, mens for­vent­nin­ger­ne var, at han den­ne som­mer skul­le fi nde en ny klub. Nu blæ­ser der nye ty ske vin­de for midt­ba­ne­s­li­de­ren.

Niki Zim­ling er igen ryk­ket op, så han træ­ner med første­hol­det, li­ge­som han har få­et spil­le­tid i to af klub­bens træ­nings­kam­pe frem mod sæ­son­start. Og iføl­ge dan­ske­rens far og tid­li­ge­re agent, Jan Zim­ling, har søn­nen ik­ke in­ten­tio­ner om at for­la­de klub­ben.

» Niki bli­ver i Mainz og kæm­per. Han har det godt i klub­ben og har sta­dig to år tilbage af sin kon­trakt. Så Niki er indstil­let på at bli­ve. Det er al­tid nemt at stik­ke ha­len mel­lem be­ne­ne, når det bli­ver svært, men det er ik­ke hans stil, « si­ger Jan Zim­ling til BT og for­tæl­ler, at han stærkt reg­ner med, at den tid­li­ge­re Brøndby- spil­ler er med i træ­ner Martin Sch­midts pla­ner for den kom­men­de sæ­son.

» Han trå­d­te jo til i vin­ter, og en ny træ­ner kom­mer al­tid med nog­le nye pla­ner. Men Niki har væ­ret med i træ­nings­kam­pe­ne, og det tror jeg ik­ke, han vil­le væ­re, hvis ik­ke de har brug for ham. Så kun­ne de jo ba­re la­de væ­re med at bru­ge ham. «

In­gen hen­ven­del­ser

Niki Zim­ling har el­lers væ­ret ryg­tet tilbage til Brøndby i lø­bet af som­me­ren. Men iføl­ge Jan Zim­ling har der slet ik­ke væ­ret no­get skift e på teg­ne­bræt­tet

» Der har ik­ke væ­ret no­gen hen­ven­del­ser. Vi har i hvert fald ik­ke hørt no­get. Der kan selv­føl­ge­lig al­tid kom­me et til­bud, der er så godt, at man ik­ke kan si­ge nej. Men pla­nen er, at Niki fort­sæt­ter i Tys­kland. «

I ju­ni for­tal­te Mainz- ma­na­ger Chri­sti­an Hei­del el­lers til BT, at klub­ben var åben for at la­de Zim­ling skift e.

» Niki er på kon­trakt i Mainz, og vi respek­te­rer den kon­trakt. Han vil få chan­cen for at kom­me på hol­det, men det bli­ver ik­ke nemt. Juli­an Baum­g­art­lin­ger og Jo­han­nes Geis er to af de bed­ste de­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re i Bun­des­liga­en, og det er de to, Niki er op­pe imod. «

» Men hvis Niki vil for­la­de klub­ben, er vi åb­ne for det. Vi er i kon­takt med hans agen­ter, « sag­de han den­gang.

Niki Zim­ling skift ede i 2013 fra Club Brug­ge til Mainz. Si­den er det ble­vet til 32 kam­pe.

Niki Zim­ling. Fo­to: Li­se­lot­te Sa­broe

.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.