Bu­si­ness as usu­al

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - DE­F­LA­TE­GA­TE Ma­rie Lou­i­se Bal­ling mlb@ sporten. dk

I går tog New Eng­land Pa­tri­ots hul på træ­nings­lej­ren før den kom­men­de NFL- sæ­son.

Så man bort fra et øget pres­se­op­bud og lidt an­der­le­des tek­ster på til­sku- er­nes Bra­dy- skil­te, var det, som om in­tet var hændt si­den sid­ste sæ­son og i sær­de­les­hed i de se­ne­ste da­ge.

Selv­om Tom Bra­dys ka­ran­tæ­ne på fi re kam­pe for hans rolle i ’ De­fl ate­ga­te’ blev stad­fæ­stet for et par da­ge si­den og - ind­til vi­de­re - står ved magt, var det den er­far­ne quar­ter­ba­ck, der gen­nem­før­te træ­nings­ø­vel­ser­ne med Pa­troits’ første­holds­spil­le­re, mens an­den årsquar­ter­ba­ck­en Jim­my Ga­rop­po­lo ( øverst th.) ar­bej­de­de med re­ser­ve­spil­ler­ne.

10.108 fans spur­te­de ind på til­sku­er­plad­ser­ne, da po­r­te­ne blev åb­net, for at føl­ge de­res holds før­ste træ­nings­dag, og de hyl­de­de Tom Bra­dy, da han løb på ba­nen.

Ons­dag hav­de hol­de­jer Ro­bert Kraft ( ne­derst tv.) og­så bak­ket fuldt op om sin quar­ter­ba­ck. Han und­skyld­te over for klub­bens fans, at han ik­ke ap­pel­le­re­de den straf, klub­ben fi k i maj, og for­kla­re­de, at han den­gang tro­e­de, det vil­le væ­re bed­re for Bra­dys sag, hvis Pa­tri­ots ba­re ac­cep­te­re­de straff en.

I går blev det og­så slå­et fast, at rets­sa­gen mel­lem NFL og NFLPA/ Tom Bra­dy skal fø­res ved dom­sto­len i New York, men ind­til al­le mu­lig­he­der er udtøm­te la­der det til, at New Eng­land Pa­tri­ots for­ven­ter at ha­ve Tom Bra­dy ved ro­ret, når sæ­so­nens før­ste kamp spil­les 10. sep­tem­ber på hjem­me­ba­ne.

Fo­to: USA To­day Sports

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.