DA­GENS VIN­DER

BT - - NYHEDER -

Mat­hil­de Ras­mus­sen er vin­der af BTs fo­to­kon­kur­ren­ce d. 30 juli. På bil­le­det ses ven­ner­ne Claus og Mia på det­te års festi­val i Vig.

Til­lyk­ke!

» Det er hårdt at væ­re til Vig Festi­val, så Mia og Claus ta­ger sig en lil­le lur, « skri­ver Mat­hil­de Ras­mus­sen. Bil­le­det er ta­get på årets Vig Festi­val, hvor hen­des ven­ner, kæ­re­ste­par­ret Mia og Claus, får sig en slapper.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.