MI­CHA­EL LIND: DET HØ­RER JEG LI­GE NU...

BT - - KULTUR -

***** Ed She­e­ran: ’ X’ Pop

Selv­om den bri­ti­ske sin­ger- songwri­ters an­det al­bum ud­kom for lidt over ét år si­den, lig­ger ski­ven sta­dig som num­mer to på Dan­marks Top 40. Det er fuldt fortjent, for den ta­lent­ful­de 24-åri­ge me­strer ba­re iø­re­fal­den­de hitsan­ge og er kun li­ge be­gyndt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.