Day­bre­a­kers

BT - - TV/RADIO -

SCI FI Året er 2019. En mystisk virus har for­vand­let stør­ste­delen af ver­dens be­folk­ning til blodtørsti­ge vampyrer. Men­ne­skeslæg­ten, der kun ud­gør fem pro­cent, er nu en tru­et ra­ce. DR3 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.