LOT­TE SCHARFF Jour­na­list

Ru­naway-bri­de

BT - - TV/RADIO -

Der er dømt ro­man­tik for al­le li­cens­pen­ge­ne med Julia Ro­berts og Ri­chard Ge­re i ho­ved­rol­ler­ne i fi lmen om bru­den, der har den uhel­di­ge uva­ne at få kol­de fød­der og stik­ke af fra al­te­ret, ik­ke én, men fl ere gan­ge, ba­se­ret på en vir­ke­lig hi­sto­rie. Og selv om jeg har set den før, så sid­der jeg klar med Kle­e­nex til at fan­ge en for­ræ­de­risk tå­re el­ler to.

DR1 FRE­DAG 21.25

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.