You Can Co­unt on Me

BT - - TV -

Ame­ri­kansk dra­ma fra 2000. ( You Can Co­unt on Me) Sa­mantha er ale­ne­mor med ot­te­åri­ge Ru­dy og har sin egen må­de at kla­re li­vets til­bud og pro­ble­mer på. Den må­de gi­ver hen­de til gen­gæld an­dre pro­ble­mer, bl. a. kæ­re­sten, som vil gif­tes, men hol­des i arms af­stand. Og broderen Ter­ry, som vil lå­ne pen­ge, men bli­ver Ru­dys re­ser­ve­far. Og ik­ke mindst hen­des nye chef Bri­an, som vil sæt­te hen­de på plads, men en­der i hen­des seng.

Med­vir­ken­de: Sa­mantha: Lau­ra Lin­ney, Ter­ry: Mark Ruf­fa­lo og Ru­dy: Rory Culkin.

In­struk­tion: Ken­neth Lo­ner­gan.

DR1 kl. 15.45

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.