Mis­sion: Im­pos­sib­le 3

BT - - TV -

Ame­ri­kansk- ty sk actionfi lm fra 2006. ( Mis­sion: Im­pos­sib­le III) Su­per- spio­nen Et­han Hunt har egent­lig truk­ket sig tilbage fra ak­tiv tje­ne­ste, men han hen­tes tilbage for at tak­le den vær­ste skurk, han hidtil har haft med at gø­re: Owen Davi­an. Davi­an er en in­ter­na­tio­nal vå­ben­hand­ler uden no­gen form for skyld­fø­lel­se el­ler samvit­tig­hed. Hunt sam­men­sæt­ter sit team: hans gam­le ven Lut­her Stri­ck­ell, trans­por­t­eks­pert Declan og bag­grundsa­gent Zhen. De­res mis­sion er at red­de en af Hunts eg­ne ele­ver, Lind­sey, som blev kid­nap­pet, mens hun over­vå­ge­de Davi­an.

Med­vir­ken­de: Et­han Hunt: Tom Cru­i­se, Owen Davi­an: Phi­lip Sey­mour Hof­f­man og Lut­her: Ving Rha­mes.

In­struk­tion: J. J. Abrams.

TV3 kl. 20.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.