Vold av­ler vold

BT - - TV -

Ve Ved OL myr­der den palæsti-nen­si­skei k t ter­r­or­or­ga­ni­sa­tion "Sor­te Sep­tem­ber" 11 is­ra­el­ske sport­s­folk. Et hold Mos­sad- agen­ter skal udføre den ul­ti­ma­ti­ve hævnak­tion. Men som ti­den går, bli­ver det svæ­re­re for grup­pens med­lem­mer at udføre de­res job. Tviv­len om det for­mål­stjen­li­ge i en vol­de­lig hævn kom­mer sni­gen­de. For eft er hvert drab bli­ver de palæsti­nen­si­ske mod­stan­de­re end­nu me­re stål­sat­te i kam­pen mod Is­ra­el.

Mün­chen TV 2 Zulu: 20.50

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.