Po­li­tisko­len 6

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1989. ( Po­li­ce Aca­de­my 6: Ci­ty Un­der Sie­ge) Borg­meste­ren op­ret­ter en spe­ci­al­kom­man­do le­det af Po­li­tisko­lens skø­re rek­tor Las­sard og hans tos­se­de in­struk­tø­rer. De skal ta­ge kam­pen op med en ban­de, der over­svøm­mer by­en med for­bry­del­ser. Sam­ti­dig gør den lu­ske­de ser­gent Har­ris som sæd­van­lig alt for selv at sco­re hæ­der og ære, hvil­ket er med til at gø­re li­vet på den ga­le po­li­tisko­le og i re­sten af by­en me­re ka­o­tisk end no­gen­sin­de før.

Med­vir­ken­de: Moses High­tower: Bub­ba Smith, Eu­ge­ne Ta­ck­le­ber­ry: David Graf og Lar­vel­le Jones: Mi­cha­el Win­slow.

In­struk­tion: Pe­ter Bo­nerz.

TV 2 kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.