Hus- hjæælp

BT - - TV -

Ame­ri­kansk ro­man­tisk ko­me­die fra 1992. ( Hou­seSit­ter) Ar­ki­tek­ten Newton Da­vis må li­de den tort at bli­ve dum­pet af sin for­lo­ve­de, da han fri­er til hen­de. Newton kræn­ger se­ne­re sit de­pri­me­re­de hjer­te ud over for den spøj­se og hus­vil­de ser­vi­tri­ce Gwen. Han for­tæl­ler om, hvor­dan han hav­de byg­get et drøm­me­hus til sin for­lo­ve­de, et hus, der nu ba­re står tomt – det gi­ver imid­ler­tid Gwen en idé.

Med­vir­ken­de: Gwen: Gol­die Hawn, Newton Da­vis: Ste­ve Martin og Becky: Da­na Dela­ny.

In­struk­tion: Frank Oz.

TV3 kl. 15.55

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.