ET UD­PLUK AF MOURIN­HOs BED­STE CI­TA­TER

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Ef­ter kam­pen var vi sam­men på mit kon­tor. Vi tal­te sam­men, vi grin­te sam­men, og vi drak vin. Og for at væ­re helt ær­lig – når vi skal til Man­che­ster Uni­ted, så vil jeg ta­ge en me­get god fla­ske vin med, for den vin, vi drak, var me­get dår­lig, og han brok­ke­de sig. Når vi skal derop, så er det min fød­sels­dag, og jeg vil ta­ge en smuk fla­ske po­rtu­gi­sisk vin med

Om at drik­ke dår­lig vin med Alex Fer­gu­son

Lad væ­re med at kal­de mig ar­ro­gant. Jeg er eu­ro­pæ­isk me­ster ( Champions League- vin­der, red.), så jeg er ik­ke ba­re en, der kom­mer ud af fla­sken, jeg er » The Spe­ci­al One «

Sagt ved til­træ­del­sen i Chel­sea

Num­mer to er den før­ste ta­ber. Hvis Madrid fy­re­de mig, skul­le jeg ik­ke til Malaga. Så skul­le jeg til en top­klub i Ita­li­en el­ler Eng­land

Om Ma­nu­el Pel­le­gri­ni, som kun blev num­mer to med Re­al Madrid og ef­ter­føl­gen­de

fik job i Malaga, mens Mourin­ho over­tog træ­nerjob­bet i kon­ge­klub­ben

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.