Her er Eu­ro­pas sik­re­ste guld­hold

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Stør­ste­delen af Fod­bol­d­eu­ro­pa sum­mer eft er at kom­me i gang igen, og i au­gust må­ned spar­kes der gang i utal­li­ge eu­ro­pæ­i­ske top­liga­er.

Fle­re ste­der er der stor spæn­ding om, hvor mester­ska­bet en­der hen­ne, men der fi ndes og­så liga­er, hvor gul­det nær­mest er gi­vet på for­hånd.

Bet365 til­by­der spil på utal­li­ge af top­liga­er­ne i Eu­ro­pa, hvor Cel­tic ud­mær­ker sig ved at væ­re Eu­ro­pas stør­ste fa­vo­rit i sæ­so­nen 2015/ 16. De grøn/ hvi­de gi­ver søl­le 1,03 for mester­skab num­mer 47 - her­af det fem­te på stri­be.

Og­så Bay­ern Mün­chen ven­tes at få et mini­mum af mod­stand fra kon­kur­ren­ter som Wol­fsburg og Dort­mund med odds 1,10 for guld til Pep Gu­ar­di­o­las trop­per. Pa­ris Saint- Ger­main er i sam­me båd i Frankrig med odds 1,14 for det fj er­de mester­skab i træk til Zla­tan Ibra­him­ovic og co.

Fo­to: Reu­ters

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.