LANGSKUDDET

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

LIEFERING - ST. PÖL­TEN ØSTRIG 1. LIGA, KLOK­KEN 18: 30 ST. PÖL­TEN VIN­DER KAM­PEN

Liefering er sa­tel­lit­klub til Red Bull Salz­burg og har i lø­bet af som­me­ren af­gi­vet en lang ræk­ke pro­fi ler plus træ­ner Pe­ter Zeid­ler til mester­hol­det. Det un­ge hold fi k en ræd­sels­fuld pre­mi­e­re med et 0- 4 ne­der­lag til Au­stria Kla­gen­furts op­ryk­ke­re og lig­ner et hold, der kom­mer til at bru­ge tid på at bli­ve sam­men­spil­let. St. Pöl­ten hen­te­de fi re po­int i to ude­kam­pe mod Liefering i sid­ste sæ­son og kom­mer med en trup uden store for­an­drin­ger og end­da til­sat ru­ti­ne­re­de Fl­o­ri­an Ma­der fra Au­stria Wi­en. Der­for gi­ver det fi n me­ning at sat­se på 2- tal­let til fl ot odds.

Od­dset er fun­det hos Tipico

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.