’’

BT - - NYHEDER - Gert Jakob­sen, in­for­ma­tions­chef i DFDS

Vi er me­get til­fred­se med at få så klar en op­bak­ning

Si­den sø­mæn­de­ne har mi­stet de­res job på fær­ger­ne, har de for­søgt at gø­re li­vet så surt som over­ho­ve­det mu­ligt for DFDS. De har blandt an­det ta­get to fær­ger som gids­ler, og tid­li­ge­re helt el­ler del­vist blo­ke­ret for DFDS i hav­nen i Ca-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.