’ 68 var mord, re­vo­lu­tio­ner og op­gør med au­to­ri­te­ter

BT - - DEBAT -

I 1968 fi k mod­stan­den mod Viet­nam­kri­gen og op­rør mod stiv­ne­de nor­mer og au­to­ri­te­ter un­ge i den ve­st­li­ge ver­den på ga­den i ti­tu­sind­vis. Der op­stod re­vo­lu­tio­næ­re til­stan­de i Pa­ris’ ga­der, hå­bet om et for­år i Prag blev sluk­ket af sov­je­ti­ske tanks, og bå­de Martin Lut­her King og Ro­bert Ken­ne­dy blev myr­det in­den for få uger.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.